هدف-هدف ها- اهداف

یا صانع

این خارجی ها هم یک چیزهایی حالیشان می شود. یعنی درست است که بعد spirituality شان محدود است ولی حد اقل جربزه دارند. یادگرفته اند برای به دست آوردن باید برنامه ریزی کرد و زحمت کشید. یعنی من که گاهی یادم می رود آدم هدف هم دارد که باید برایش زحمت بکشد. از وقتی نوشتم اهدافم رو - هرچند فکر می کردم خیلی خز خواهد شد یا مثلا این لوس بازی ها چیه و ..- ولی بسیار بسیار راضی ام. اصلا خون من به این کتاب های روانشناسی می خورد خیلی. ما می خواهیم ساده مدل سازی نشویم می گوییم این ها (اجانب) از بس ساده اند این طور راحت قابل روانشناسی اند. از بس که پیچیده ایم به خودمان نمی دانم به چه رسیده ایم و گاهی یادمان می رود که گرسنگی و تشنگی و سایر نیاز های بدوی انسان که دیگر ساده و پیچیده سرش نمی شود. این ها ساده می گیرند ما سخت می گیریم. و گر نه ما هم همان قدر ساده ایم به مولا.

اضطراب پرحرفی دارم. این را هم به فهرست امراضمان اضافه کنیم.

تا وقتی شخص دومی وجود نداشته باشد تو هر چیزی می توانی باشی. می توانی هول باشی، بچه باشی، سنگین باشی، سبک باشی، خجالتی باشی، پر رو باشی، صبور باشی، بی صبر باشی. آدم با خودش که این حرف ها را ندارد. باید راحت باشد. هر وقت خواست غر بزند. هر وقت خواست بچه بازی در آورد. ولی به محض این که کسی باشد و رابطه ای شکل می گیرد... تمام قوانین حاکم می شوند. زیاد حرف نزن. سنگین باش. مهربان باش. صبور باش. هول نشو. منطقی باش. و الخ.

فقط شُکر!

---------------------------------------------------------------------------

تو وقف خراباتی خرجت می و دخلت می         زیـن دخـل بـه هشیاران مسپار یکی دانـه

٢ شهریور ۱۳٩٠  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0