هوالهو

سر کار  !!!!!!

ما خودمان را سر کار می گذاریم... ما خود در گیری داریم.... ما هی می گوییم چرا خودمان را سر کار گذاشته بودیم در حالی که هنوز سر کاریم!!!

(بیشتر از این باشد برای وقتی که از سر کار بر گشتیم!!)

سبک...!!

من از از... و سایر دوستانی که ما ...ما... می کنند عذر می خواهم ولی امروز ما ..ما یمان می آید کاریش نمی شود کرد!! 

تاثیر...!

ما می توانیم کلا تاثیر بپذیریم در حدی که با هر کسی صحبت کردیم نظرمان عوض شود! حتی با فاصله ی ۱ دقیقه! برای همین است که کلا تصمیماتمان را دقیقه ی ۹۱ می گیریم!

عید!

عید غدیر همه ی شما مبارک! به جبران تمام کسانی که آن ها هم آخر شب تازه عید را به ما تبریک گفتند.!!!

لاف...!

یک نفر می تواند لاف کمک بزند با عنوان اگر سوالی داشتید میل بزنید حتما کمک می کنم و نه تنها به میل بلکن به sms هم جواب ندهد!!!

يا علي(ع)

۱۸ دی ۱۳۸٥  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0