معجزه

یا هو

رسم زندگی این است...

می خندد     می شکنی     می نگرم

می خندد     می میری       می شکنم

می خندد     می شکنم

می خندد      می میرم

می خندد     می خندد     می میرد...

                                                                                                - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معجزه ۱

ـ خیلی وقت است دنبال معجزه می گردم

                                                   تا مطمئن شوم خدا مرا یادش هست

ـ به یاد داری؟!

  خواب دیشب را...

هیچ کس نتوانست تو را نجات دهد

 

امروز صبح که بیدار شدی

این یک معجزه بود

خدا تو را یادش هست

                                                                                         - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------

من و خواهرم

من و خواهرم خیلی شبیه هم هستیم

   او به هیچ صراطی مستقیم نیست و من از خط کش صاف ترم

من و او شبیه همیم

   او سرما را خیلی دوست دارد و من خیلی زود سردم می شود

من و خواهرم خیلی شبیه همیم

   او حق خود را می گیرد و من ترجیح می دهم ولش کنم

من و او خیلی شبیه همیم

   او ایده های نو دارد و من خیلی سنتی ترم

من و خواهرم خیلی خیلی شبیه هم هستیم

                                                                                            - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معجزه ۲

 

به آتشم سپردند و من سیاوش نبودم..

 

آخر من خود قدم در آتش گذاشتم

                                                   فکر می کردم گلستان...

دیر فهمیدم که آتش و گل هر دو سرخ اند

 

وای بر من....

معجزه در آغازین رخ داده بود

گلستان را خودم به آتش کشیدم

                                                                                               - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیر کرده است...

در خانه به روی بیگانه بستم

دیشب دوست یک ساعت پشت در منتظر مانده بود

کاش به جای آن همه قفل و زنجیر

یک زنگ هم روی در می گذاشتم

                                                                                               - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر خاطراتم را دریدند

و هم راز من

مرا به کدامین گناهم رها کرد... 

نام او را از دفترم رفت

ذهنم را خواندند

و من نام او را از ذهنم نیز...

(و از لینک دوستانم نیز.. ای وای خواهرم)

                                                                                                    - ایما -

یا علی

۱۱ آبان ۱۳۸٥  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0