امريکا و خرما و خدا!

می گویم: این جا اجتماع خوش گذران است... وقتی سال ها قبل گردانندگان دولت گفتند بیچاره هایتان را بفرستید تا ما از آن ها پذیرایی کنیم... مرکز علم است٬ در این شکی نیست. اما کم تر ایدئولوژی می توان دید که از امریکا بر آمده باشد. کم تر نویسنده ی ماهری می توان یافت که آمریکایی باشد. در حقیقت می توان گفت آمریکایی ای وجود ندارد. این جا اجتماع ملت هاست. از خاور دور گرفته تا خاور میانه و اروپا و آفریقا.  آمریکا اصلیت ندارد٬ریشه ندارد هویت ندارد...اتوپیای این ها خانه های زیبا و زندگی راحت و این هاست که به آن دست یافته اند! اصلا فلسفه ی اتوپیا دست نیافتنی بودن آن است! این ها که آرزویشان تکمیل است کاری ندارند بروند بمیرند! این جا انسان ها دیر بزرگ می شوند . عمیق نیستند و اوج فعالیت مفید بچه های دبیرستانی درس خواندن است...آن قدر ول بگردند و درس بخوانند ببینند به کجا می رسند...می رسند. به خیلی جاها هم می رسند. ولی خوب این ها فقط خرما دارند ما هم فقط خدا... من هم خدا را می خواهم هم خرما را!!!!

پ.ن. این ها نظرات شخصی من در این لحظه است. هیچ دلیلی بر درست بودن آن وجود ندارد.

پ.ن. اطلاعات دزدیدیم بی اجازه ی صاحیش.  با اجازه..!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

او خرما آورد٬ من نان

او یک پله پایین آمد و من یک پله بالا

سفره ای پهن کردیم و صبحانه ای خوردیم

...

آن چه ماند خرده نانی بود و هسته ی خرما و سه استکان خالی

                                                                                                       - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پشت درياها شهري است
كه در آن پنجره‌ها رو به تجلي باز است.
بام‌ها جاي كبوترهايي است كه به فواره هوش بشري مي‌نگرند.
دست هر كودك ده ساله شهر، شاخه ی معرفتي است.

۱۳ اسفند ۱۳۸٥  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0