شايد به اميد ديدار!

سلام

در باب اصول و فروع دین

یکی از اصول دین رو که یادت نمی یاد. ۳ تا از فروع دین رو هم که جا می اندازی...سوال های شب اول قبر رو هم همین جوری می خوای جواب بدی دیگه!

در باب احکام دین

تو کلاب مسلمانان وقتی یهو می بینی نماز شروع شد و می دویی که برسی به نماز...خوب تو پارک بودی و کفش هم پاته دیگه... بعد تازه وسط نماز خوب که فکر می کنی می بینی نه تنها کفش پاته بلکه دهنت هم داره می جنبه... یه ذره بیشتر توجه می کنی می بینی اون آدامسه تو دهنت!

در باب تحصیل علم

یه روز ۵ ساعت یه روز ۷ ساعت یه روز هم تعطیل یه هفته هم مسافرت و ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیگر نه فکر مال من است نه هوا چون مثلا وقت ندارم . چون این امتحانات نهایی و این کنکور کذایی در روبرو قرار دارند ومن را به شدت به مبارزه می طلبند!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم     به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حـرم  وصــل  نداریم  مگـــر     به گــدایی ز در میکـــده زادی طلبیـم

بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ     خیــز تا از در میخــانه گشـادی طلبیم

یا حق

۱٦ فروردین ۱۳۸٦  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0