شوخی زندگی..

زندگی یک شوخی بزرگه که خیلی جدی تموم می شه و تو رو با حقیقتی که تمام عمر ندیدی رها می کنه. و هرگز شوخی های این فیلم طنز رو باور نکن. همیشه حقیقت رو ببین و مست پلان های شاد و غمناکش نشو. به جای تعجب کردن از تمام این تصاویر مضحک به فکر شعوری باش که بعد از تموم شدن این فیلم هم به دردت بخوره. فکر کردی بدون زحمت می تونی با شعور بشی؟ اگر با آسایش تمام زندگی کرده ای پس بدون از شعور هم خبری نیست... تو با بقیه فرق نداری. این رو مطمئن باش. داستان زندگی تو هر شکلی باشه تکراریه. داستان تکراری خوبی انتخاب کن.

٢٠ شهریور ۱۳۸۸  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0