همیشه نقصیر چه کسی است؟

چه قدر راحتم وقتی کسی مقصر است. چه قدر راحتم وقتی کسی بد است. چه قدر راحتم وقتی مطمئنم این حق را دارم که از کسی دلگیر باشم. چه قدر خوبم وقتی همه بدند...

ولی انسان نه برای راحتی آفریده شده است. کسی کامل مقصر نیست. کسی کاملا بد نیست. همه بد نیستند. همه چیز حدودی است. همیشه تو هم مقصری. همیشه همه حق دارند. همیشه دیگران حق دارند از تو دلگیر باشند. همیشه تو از خودت تا حدودی ناراضی هستی. همیشه همه چیز حدودی است. کسی کاملا بد نیست. کسی مقصر نیست و تو عاجزانه به دنبال مقصر می گردی. در به در به دنبال چیزی، کسی، که گیر بدهی. کسی، چیزی، که سوخت ناراحتی های خود را تأمین کنی. چیزی، کسی، موردی که حق را به خودت بدهی. جایی، شرایطی که فقط تو درست عمل کرده باشی.چیزی نباشد، کسی نباشد، خودت که هستی. خود درگیر ندیده ای؟

وای چقدر خوشحالم که تو بدی. چه قدر خوشحالم که تقصیر توست. چقدر خوشحالم که جمله ی من هم مقصرم در پرانتز مانده است. چقدر راحتم....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پس این ها همه اسمش زندگی است
دلتنگی ها دل خموشی ها ثانیه ها دقیقه ها
حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد
ما زنده ایم چون بیداریم
ما زنده ایم چون می خوابیم
و رستگار و سعادتمندیم
زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی
برای گنجشک عشق باقی گذاشته ایم
خوشبختیم زیرا هنوز صبح هامان آذین ملکوتی بانگ خروس هاست
سرو ها مبلغین بی منت سر سبزی اند
و شقایق ها پیام آوران آیه های سرخ عطر و آتش
برگچه های پیاز ترانه های طراوتند
و فکر من
واقعا فکر کن که چه هولناک می شد اگر از میان آواها
بانگ خروس رابر می داشتند
و همین طور ریگ ها
و ماه
و منظومه ها
ما نیز باید دوست بداریم ... آری باید
زیرا دوست داشتن خال با روح ماست

-حسین پناهی-

۸ اسفند ۱۳۸۸  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0