درک عدم

روزی نوشتم...

چه زود هر ثانیه ی من خاطره می شود. افکار من... می روند به جایی که نمی دانم کجاست. گمشان می کنم. من سال ها زندگی کرده ام و از این همه تنها یک ثانیه، یک لحظه ی ان از آن من است. همین لحظه ای که گذشت. همین لحظه ای که هست. پس من بخش اعظم خود را گم کرده ام...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمی شه آدم نباشه و این نبودنش رو درک کنه؟ نمی شه آدم از نبودن لذت ببره؟ نمی شه چند لحظه فکر نکنه و بفهمه که فکر نمی کنه؟ می شه همه اش تو باشی؟ اون موقع من فقط یک موضوع دارم برای فکر کردن. اون موقع من نیستم. فقط تویی. تو باش. من نباشم. فکر نکنم. تو باشی...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

همیشه حرفهایست برای گفتن و حرفهایست برای نگفتن و ارزش هر انسان به حرفهایست که برای نگفتن دارد... (دکتر شریعتی)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩  توسط ایما  |  پيام هاي ديگران ()

 

 

تو کجایی نازی؟؟؟؟؟
نیستم!
فرشته ی دیوانه
من/ تو
خودم پر از کسی
قهرمان زندگی من
بیا....
چسب زخم
گیرم که فلان
ما بین خطوط

 

اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
شهریور ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
آبان ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥

 

ایما

 

تسلیم
[...]
سنگ پشت
طلوعی تا فردا
ترانه ی مجهول
۱۵۰ کيلومتر دورتر
عطر بخار چای تازه
A Little More This Way

 

RSS 2.0