هوالهو

امتحان آمار که آخریش باشه از ۱۵ بالاتر باید کلامو بندازم هوا!! من که سر کلاس نبودم از اول سال!

حال گیری وقتیه که می ری با همه خداحافظی کنی و به همه متذکر می شی که ۵ ماه دیگه بر می گردم  و فقط می رم المپیادم ضایع شه بر گردم! برمی گردم باهاتون امتحان می دم! بر می گردم کنکور می دم! بر می گردم! حتما!

چه ها که نمی گن.!

 می گن حیف بود ولی المپیاد حالا خود دانی! خیلی جمله ی عاقل اندر سفیهیه! خوشمان نیامد! 

می گن هیچ راهی نیس بمونی؟یعنی انگار خانواده به هیچ نحو راضی نمی شن. این هم رو اعصابه! انگار مردم همه براشون تصمیم رو می گیرن. خوب من خودم تصمیم گرفتم! جرم هم که نکردم! البته برای مدرسه متاسفم! داره یه طلا رو از دست می ده( حالا هی آقای پاد زهر بگن دخترا ... فرزانگانیا ... اعتماد به نفسشون کمه!)

می گن میل بزنیا! ما رو یادت نره اگه یک نفر به میل های من جواب بده اسممو می ذارم لیوان! من میشناسم اینا رو!

می گن با چادر میری؟این دیگه چک می خواد!!!

هی می گن آدم دلش کباب می شه! البته من انقدر هی گفتیم نریم بریم نریم بریم و من هی  المپیادو ول کردم هی دوباره خوندم و اینا دیگه سرشدم! الانم ناراحت نیستم! فقط فکر کنکورم! کنکورم معضلیه ها!!

راجع به سانسور هم از از.. عذر می خوام .من کمیته سر خودم! از همون انفوان بچگی بودم!

این روزا بازار احساساتم تعطیله! انقدر که سعی کردم منطقی فکر کنم ! یه مدتم مریض بودم شدید حسم خشک شده! مذهبم یادم رفته! خدا منو ببخشه! خدا منو می بخشه؟ کمکم می کنه دوباره ؟

علی(ع) یارتون

حق نگهدارتون

/ 2 نظر / 6 بازدید
از ...

خسته شدم اين قدر برات فاتحه خوندم پس کی رفتنی می شی ؟ در ضمن کميته سرخوديتم يادمه ! راستی فحش هم نده خوبيت نداره