هستم..فعلاً

یا هو

من امروز یک دنیا فکر کرده ام. من هر روز فکر می کنم و هر روز حرف می زنم و هر روز درس می خوانم. گاهی فکر می کنم که چقدر روزهایم فشرده اند و گاهی خدا را شکر می کنم که وقت سر خاراندن ندارم. اغراق نکنم. وقت سر خاراندن دارم ولی کارهای مهم تر از سر خاراندن هم هست مثل فکر کردن و حرف زدن. وقتی کسی حرف می زند با ولع تمام گوش می دهم و هر آنچه از تجربه دارد می بلعم. می پرسم و می گوید و می پرسم و می گوید . و گاهی آن قدر می پرسم که دست آخر عمراً یادم بماند که در مورد چه مطلبی صحبت می کردیم! گاهی هم آنقدر کلافه می شود که از چهره اش پیداست که اگر یک سؤال دیگر بپرسم دیگر جواب نخواهد داد. من راه هم می روم. اول ها فکر می کردم که فاصله ی میدان تا دانشگاه خیلی زیاد است اما بعداً فهمیدم که بهتر است فکر کنم که راه خیلی کوتاه است چون ممکن است اگر منتظر تاکسی باشم تمام بچه های دانشگاه یکی یکی از جلویم با ماشین رژه بروند و غیره. من دوست دارم فکر کنم که همه خوبند و همه چیز خوب است و "ما همه خوبیم". دوست دارم فکر کنم که هیچ کس منظوری ندارد و همه حق دارند. و صد البته آرزو بر جوانان عیب نیست. من دوست داشتم نمایند بشوم و شدم و همه گفتند که عقلم را از دست داده ام. "اگر کسی به تو گفت که حمالی دادن بهتر از حمالی کشیدن است... بشنو و باور نکن"...

و دیگر... دوست دارم اگر در گیر و دار این روزها فراموشش کردم... فراموشم نکند!

همین

یا حق

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

مستم و دانم که هستم من

ای همه هستی ز تو آیا تو هم هستی؟

-م. امید-

/ 9 نظر / 6 بازدید
sangposht

buye AshenAye yek adad maryam miAyad ke fekr mikonad!

ایما

دیگه برام مهم نیست کسی بخونه پست هام رو یا نه... دیگه برای خودم می نویسم! من این پیج رو مثل خونه مون دوست دارم! خیلی دوستش دارم!

ایما

اهای با شماهام. خیلی نامردین...لهم کردین!

یاسمن . م

سلام مریم جان... خیلی قشنگ می نویسی. همیشه واسه این نظر نمیدم چون هر چی بگم به قشنگیه حرفای تو نخواهد بود... بنویس[گل]

ایما

تو یاسمن خودمونی؟ مگه تو اینورا هم میای!!

ایما

نیستم ،ولی.... قسمت می دهم... باش!

یاسمن.م

خودمم! [لبخند]

حسین دیلم کتولی

سلام ساعت دوازده ونیم ظهر هنوز نخوابیدم...با حسین پناهی زنده باشی وببینمت..ممنون