هوالهو

سر کار  !!!13.gif!!!

ما خودمان را سر کار می گذاریم... ما خود در گیری داریم.... ما هی می گوییم چرا خودمان را سر کار گذاشته بودیم درed_smiley.gif حالی که هنوز سر کاریم!!!

(بیشتر از این باشد برای وقتی که از سر کار بر گشتیم!!)

سبک...!!

من از از... و سایر دوستانی که ما ...ما... می کنند عذر می خواهم ولی امروز ما ..ما یمان می آید کاریش نمی شود کرد!! 

تاثیر...!

ما می توانیم کلا تاثیر بپذیریم در حدی که با هر کسی صحبت کردیم نظرمان عوض شود! حتی با فاصله ی ۱ دقیقه! برای همین است که کلا تصمیماتمان را دقیقه ی ۹۱ می گیریم!

عید!04.gif

عید غدیر همه ی شما مبارک! به جبران تمام کسانی که آن ها هم آخر شب تازه عید را به ما تبریک گفتند.!!!

لاف...!45.gif

یک نفر می تواند لاف کمک بزند با عنوان اگر سوالی داشتید میل بزنید حتما کمک می کنم و نه تنها به میل بلکن به sms هم جواب ندهد!!!

يا علي(ع)

/ 2 نظر / 7 بازدید
پرستو

بازم من تا کامنت دادم ورداشتی عوضش کردی ؟؟؟ حالا کامنتا رو دیدی ؟