ما بین خطوط

مدت ها بود با خودم فکر می کردم که یعنی چه از عشق زمینی به عشق آسمانی رسیدن؟

هرچند هنوز اول راهم اما.... معنیش رو خوب فهمیدم..

سختی ها هم نعمتی ست. سخت به دست آوردن نمی گذارد آسان از دست بدهیم.

همیشه دلهره دارم که لایق نباشم، کم باشم...

به موقع به دادم رسیدی. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.

ما بین این خطوط رو هم برایت می نویسم تا بعدا با هم بخوانیم...

خدایا.. برایمان دعا کن!

/ 0 نظر / 17 بازدید