شوخی زندگی..

زندگی یک شوخی بزرگه که خیلی جدی تموم می شه و تو رو با حقیقتی که تمام عمر ندیدی رها می کنه. و هرگز شوخی های این فیلم طنز رو باور نکن. همیشه حقیقت رو ببین و مست پلان های شاد و غمناکش نشو. به جای تعجب کردن از تمام این تصاویر مضحک به فکر شعوری باش که بعد از تموم شدن این فیلم هم به دردت بخوره. فکر کردی بدون زحمت می تونی با شعور بشی؟ اگر با آسایش تمام زندگی کرده ای پس بدون از شعور هم خبری نیست... تو با بقیه فرق نداری. این رو مطمئن باش. داستان زندگی تو هر شکلی باشه تکراریه. داستان تکراری خوبی انتخاب کن.

/ 0 نظر / 7 بازدید