درک عدم

روزی نوشتم...

چه زود هر ثانیه ی من خاطره می شود. افکار من... می روند به جایی که نمی دانم کجاست. گمشان می کنم. من سال ها زندگی کرده ام و از این همه تنها یک ثانیه، یک لحظه ی ان از آن من است. همین لحظه ای که گذشت. همین لحظه ای که هست. پس من بخش اعظم خود را گم کرده ام...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمی شه آدم نباشه و این نبودنش رو درک کنه؟ نمی شه آدم از نبودن لذت ببره؟ نمی شه چند لحظه فکر نکنه و بفهمه که فکر نمی کنه؟ می شه همه اش تو باشی؟ اون موقع من فقط یک موضوع دارم برای فکر کردن. اون موقع من نیستم. فقط تویی. تو باش. من نباشم. فکر نکنم. تو باشی...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

همیشه حرفهایست برای گفتن و حرفهایست برای نگفتن و ارزش هر انسان به حرفهایست که برای نگفتن دارد... (دکتر شریعتی)

/ 3 نظر / 10 بازدید
یاسمن

سلام... دلم برات تنگ شده مریم...

smra

من یکساله با این جمله ی دکتر شریعتی نفس میکشم!!!! و یک بخش هم به اون اضافه کردم!!! و همیشه حرف هاییست برای نفهمیدن....