از خودت تا بینهایت

یا هو

یا هو

یا هو

...

حرف دیگه ای نمی تونم بزنم. اصلا از دست خودم به خدا پناه می برم. از بس که نمی فهمم چی می گم. از بس یهو قاطی می کنم می زنم زیر همه چی. آخه بنده مومن (کی؟ من؟ مومن؟ برو بابا) .. آخه بنده خدا حد اقل به احساس ٢ ساعت پیش خودت که احترام بذار! باز خوبه می فهمی judgement ت مختله تصمیم نمی گیری. کلی رو خودت کار کردی دیگه با هر چرتی عصبی نشی دوباره داری می شی مثل قبلا! بپا دوباره نیافتی. انقدر شانتاژ احساسی نکن (خدا وکیلی نمی دونم شانتاژ واقعا یعنی چی). یه نفس عمیق بکش. خودتو قبول کن. یادت بیار هیچی فرقی نمی کنه. یادت بیار تو داری تلاشتو می کنی. یادت بیار نباید مقایسه کنی. یادت بیار با غر زدن فقط وقتتو تلف می کنی. آهان درست شد. آفرین. پاشو. پاشو انقدر حسودی نکن برو سر کارو زندگیت. پاشو...

-------

در عشق باید از خودت تا بی نهایت بگذری

از خود گذشتم خوب من، از تو چگونه بگذرم؟

-امید صباغ نو-

/ 0 نظر / 6 بازدید