گیرم که فلان

قطعا بهترین راه حل خوابیدن است. وگر نه چطور می توان 180 درجه چرخید و به جای سقوط صعود کرد. گیرم که من با ایمان. گیرم که من خوش بین. گیرم که بدانم زود تمام می شود. گیرم که بدانم فردا روی ماهت را خواهم دید. همه این ها درست.. اما من همین الان دلم تنگ است. با این زمان حال چه کنم؟

گیرم که وضعیت خیلی هم از خیلی ها بهتر است. گیرم که فلانی خیلی راحت کنار می آید. گیرم که حکمتی در این ها نهفته است. تو بگو! با این ها می شود جلوی اشک را گرفت؟

هنوز هم صبح ها بیدار می شوم که تو را ببینم. وگرنه هرگز رویای بودنت را رها نمی کردم، با این که خواب باشد...

امروز به جای پروانه یک گل کاغذی برایت ساختم. گلت پیش من امانت بماند؟

/ 0 نظر / 36 بازدید