Loading...

یا رحیم

خلا صه بگویم: از بس وقتی بودی گفتم فعلا برو، از بس همه جا خط قرمز کشیده ام.. هر روز صبح باید هی مرور کنم کجا بودیم و کجا رفتیم. خنگ شده ام. لودینگم زیاد می شود. از بس هر وقت بودی گفتم نباش و وقتی نبودی نگفتم باش... من که نفهمیدم چه شد. ولی خوب شد.

/ 5 نظر / 7 بازدید
ته نشین کلاس

1.خوب شد که نشد 2.کاش نمی شد. حالا که شده است برای من 5 سال توفیر دارد. 5 سال یعنی زمان نمی ایستد تا تو اشتباهاتت را ... ولش کن. به کسی ربطی ندارد بقیه چه گندی زده اند که حالا... 3.نفهمیدم چی شد!

فرشته

یا غفار وقتی اشکهایم جاری می شود حس می کنم داری لبخند می زنی

ته نشین کلاس

یکی از ژست های قدیمیتان را لازم دارم. به اسم خودتان در وبلاگمان. اجازه هست؟ برای امام زمانه. به حسین بگویید مسلم گفت نیا.

مینو

منم که نفهمیدم چی شد[نیشخند]