پر

یا هو

این روز ها پرم..

پر از امید.. پر از زندگی.. پر از آرزوهایی که نمی دانم چیست.

پرم از قدم.. از دویدن.. از لبخند.. از دیدن و یاد گرفتن و آموختن.

این روزها پر می شوم از غرور و صاف راه می روم و حس می کنم تمام هوایی که صورتم را می نوازد.

پز می شوم از تلاش.. از ساختن.. از شوخی های کوچک و بزرگ .. از غافلگیری های شیرین... و از دعاهایی که قبل از خواستن اجابت می شوند.

این روز ها پرم از حس

پر از حس اعتماد.. ایمان.. حسی مثل همان درخت استواری که همیشه از پشت پنجره نفس کشیدن و رقصیدنش را در باد نظاره می کنم.. حسی مثل آفتابی که درخشش ش تمام ذرات آب بدنم را تبخیر می کند.. حسی مثل تمام قظرات باران..

حسی مثل دوست داشتن

و حسی مثل دوست داشته شدن

/ 4 نظر / 11 بازدید
مینو

خوشحالم برات.. از صمیم قلبم. الهی که همیشه پر باشیوومخصوصا از مورد آخر[چشمک][ماچ]

سونیا

[گل] بسی نیکو دوست داشتن حس زیباییه و زیباتر از اون دوست داشته شدنه... جرعه ای ازین شراب خانگی به ما هم بنوشان...[خداحافظ]

لیلی

سلام علیکم. پرهایتان بی خالی باد! راستش اومدم بگم خیلی دلم برات تنگ شده یه حبه قند شده کم رنگ شده.خیس و بر بند شده.اصلا اندازه نقطه ی ته جمله شده. من فقط پرم از یه حس خوب. خوب از مفید گذراندن ساعاتم و طرح رضایت بخشی که برای تابستان ریخته ام. و دارم می چشمش. مزه اش گواراست. پست شاد و شادی بخشی بود. متشکرم

فرزند پارس

سلام زیبا بود! خوشحالم از این همه انرژی امیدوارم همیشگی باشه