دعا با طعم صبح

یا هو

صبح ها که دعا می کنم از ته دل، وقتی که پایم را از در می گذارم بیرون، وقتی اولین نسیم خنک صورتم را لمس می کند، وقتی آبی آسمان در جلویم پهناور می شود و من مردم را می بینم که در خیابان پرسه می زنند، وقتی بچه ها را می بینم که کودکند و معصوم، وقتی نفس می کشم و ریه ها یم را از هوایی پر می کنم که تمام حقایق در آن تصعید کرده اند،... صبح ها که دعا می کنم، صدای خنده ی خودم را می شنوم و لبخند تو را می بینم، نوازشت را حس می کنم و دست گرمت را بر پشتم. روز خوبی خواهم داشت.... روزهای خوبی دارم.... چون صبح ها دعا می کنم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهدی

نمی دونم کی هستی ولی ته دلم رو لرزوندی با این نوشته. خیلی ممنون. نه، خیلی خیلی ممنون. پس هنوزم میشه...