اشتباه با/بی عذاب وجدان

سلام بی سلام

هی اشتباه می کنی هی عذاب وجدان می گیری هی خوابت نمی بره غر می زنی؟!

می گم می خوای با این وضع این همه اشتباه کلا دور خوابیدن رو خط بکش. خر نشی دوباره مثل اون دفعه عذاب وجدان بگیری بری تو خودت و به خودت بد و بیراه بگی و از همه چی کنار بکشی و ..! اینم اشتباهه! عذاب وجدان نداری؟! اونم اشتباهه! کلا اشتباهه..

مثل آدم پند بگیر برو خودتو بساز! از این قصه ها که می گن آدم باید از شکست هاش درس بگیره و همین کلیشه ای ها!

حالا هم پاشو برو بخواب... خوابت نمی بره؟! عذاب وجدان داری؟! به من چه! من که رفتم بخوابم.

/ 6 نظر / 11 بازدید
::علیرضا::

پاشو... نمی تونی پاشی؟ عذاب وجدان نداری؟ اصلا وجدان داری؟‌ خوابی یا خودتو به خواب زدی؟

لیلیکا

آخخخ! عذاب وج گفتی و کردی خـــــــــــــرابم(حالا کبابم!) خب پس کلا اشتباهه؟؟؟؟؟؟؟؟ آدم خوابش نبره بد نیست مشکل اینه روز همش خوابیم شب یهو بیدار میشیم و....حالا زور بزن بخواب!!!!

لیلیکا

من می دونم چه مرگمه، می دونم دواش چیه، میدانم اشکال کار از کجا آب می خوره...می دونم از چی و از کی میکشم... ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی... کافی نیست!!! از دانستن هم به تنگ آمده ام!!!!!!!!1

لیلیکا

آهای عذاب وجدااااااااااااااان! هیچ وقت به موقع به دادم نرسیدی!!! بی حسابیم![چشمک]

ایما

لیلی جان فقط می تونم بگم محشر بود!!! هم کامنت اولت هم کامنت دومت.... خوب نیست که آدم از عذاب کشیدن بقیه لذت ببره ولی وقتی می بینم فقط من نیستم که این همه سؤال دارم، این همه گره باز نشده دارم و این همه از فکر کردن برای باز کردن این گره ها و حل کردن مشکلات خسته شدم، حداقل یه ذره احساس آرامش می کنم..

لیلیکا

فقط می تونم بگم... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (سکوت به دو معناست: یا هیچ چیز و یا همــــــــــــــــه چِِِِِِِِِِِِِِِیــــــــــــــــــــز!) [چشمک]