شايد به اميد ديدار!

سلام

در باب اصول و فروع دین

یکی از اصول دین رو که یادت نمی یاد. ۳ تا از فروع دین رو هم که جا می اندازی...سوال های شب اول قبر رو هم همین جوری می خوای جواب بدی دیگه!

در باب احکام دین

تو کلاب مسلمانان وقتی یهو می بینی نماز شروع شد و می دویی که برسی به نماز...خوب تو پارک بودی و کفش هم پاته دیگه... بعد تازه وسط نماز خوب که فکر می کنی می بینی نه تنها کفش پاته بلکه دهنت هم داره می جنبه... یه ذره بیشتر توجه می کنی می بینی اون آدامسه تو دهنت!

در باب تحصیل علم

یه روز ۵ ساعت یه روز ۷ ساعت یه روز هم تعطیل یه هفته هم مسافرت و ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیگر نه فکر مال من است نه هوا چون مثلا وقت ندارم . چون این امتحانات نهایی و این کنکور کذایی در روبرو قرار دارند ومن را به شدت به مبارزه می طلبند!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم     به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حـرم  وصــل  نداریم  مگـــر     به گــدایی ز در میکـــده زادی طلبیـم

بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ     خیــز تا از در میخــانه گشـادی طلبیم

یا حق

/ 18 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی

مريم کی داری برميگردی؟

از ...

بی ... خودت می دانی که بدون ... نبايد برگردی!

بی...

اول بگو کی ای بعد من می گم کی بر می گردم!!

بی....

می نويسم...دير يا زود...۴ صفحه پست نوشتم تو مسافرت هنوز وقت نکردما واردش کنم

از ...

چه دير زود می شود . چه کسی گفت از ... . کفش هايش کو پس چرا نمی آيد . در دست هایش چیزی نیست . بی ... کادوی ناقابل مرا قايم کرده است انگار !

از ...

بی ... من جديدا می انديشم که چه می نويسم . گستاخ گوی و بد دهن هم ...

از ...

آخر چگونه به تو بفهمانيم که يک نواختی به مزاج ما نمی سازد ! مسموم شديم با وبلاگ هايی چون اين ... چو سوغاتی نباشد تنش هم نباد !

بی...

آقا جان من ديگه نمی نويسم فعلا!!

سنگ پشت

هــــــــــــــــــــی!!!! اول بايد بنويســــــــــــــــــــــی .. بعد ننويسی ..