گذشتن ها

یا هو

چه زود ورق می خورد فصل های داستان های زندگی های ما...

عاشق گذشتن هایی هستم که بعد ش تو می مانی و یکسری خاطرات خوش و یک دنیا رضایت چون می دانی خودت را زندگی کرده ای چون آموخته ای، بزرگ شده ای، جنگیده ای.

مگر دنیا جز برای این هاست؟ برای چه به زندگی آویزان می شوید؟

تا وقتی آینده ای هست، گذشتن ها تلخ نمی شوند. و مگر آینده را ما نمی سازیم.. و مگر همیشه آینده ای نیست؟

آن چه گذشت بر روحم حک شده است. من همه گذشته ام هستم.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا..

/ 0 نظر / 8 بازدید