اتوپایلوت

یا هو

دوست دارم برم رو اتومات، اتوپایلوت. دوست دارم یه روز صبح از خواب که پا می شم نیم ساعت با خودم کلنجار نرم که پاشو الان نماز غذا می شه، وقتی پاشدم شش ساعت فکر نکنم که صبحانه پهن کنم یا برم سر کار و زندگیم تا یکی بیدار شه بعد. دوست دارم بعد صبحانه هی ساعت و نگاه نکنم که بشینم دور سفره مشغول حرف یا برم درس بخونم. دوست دارم ساعت 10 که شد هی به خودم فحش ندم که آخه چه خبره، چه قدر می خوری! دوست دارم بعد ناهار قبل خواب هی مقدار کار مفیدم رو جمع نزنم تا شاید فرجی بشه. دوست دارم از خواب که پا می شم هی به خودم نگم بازم 2 ساعت خوابیدی، مگه قرار نبود یک ساعت و نیم بخوابی؟ دوست دارم وقتی چاییم رو خوردم و موتورم دوباره راه افتاد به خودم نیام که 2 ساعت دیگه هم گذشت. دوست دارم وقتی وقت شام شد نگران این نباشم که الان شام بخورم خوابم می گیره. دوست دارم وقتی خوابم میاد هی خودمو راضی نکنم که حالا بعدا کتابه رو می خونی...

دوست دارم کلا فکر نکنم. می شه؟!

/ 6 نظر / 7 بازدید
لیلی کا

سلام سلام سلام سلام سلام.......... ایمااااااااااااااااااااااااااااااااا! وایییییی! دیدی بالاخره طاقت نیوردم و کامنت گذاشتم؟ دیدی؟

لیلی کا

موتورت روشن شده بدجور... نمی گی این لیلی میمونه تو جواب این همه حرفهای خوشگل و صادقانه میمونه چی بگه؟ از بس که حرفات زنده ست...

لیلی کا

دوست دارم صد تا کامنت برات بذارم. خب دوست دارم دیگه!

لیلی کا

دوست دارم کلا فکر نکنم!!!!!!میشه؟!!!!!!!!!!! میدونی بدجوری می فهمم چی میگی!

لیلی کا

یه نفسی بکش تا باز برگردم...[چشمک]

ایما

خوش اومدی لیلی جان. شما هر وقت دلت خواست کامنت بذار. هر چند تا دوست داشتی. خوشحالم می کنی. خوشحالم که به جز خودم نوشته هام حرف دل یکی دیگه هم هست. راستی.... چرا وبلاگ نمی زنی بنویسی؟