معجزه

یا هو

رسم زندگی این است...

می خندد     می شکنی     می نگرم

می خندد     می میری       می شکنم

می خندد     می شکنم

می خندد      می میرم

می خندد     می خندد     می میرد...

                                                                                                - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معجزه ۱

ـ خیلی وقت است دنبال معجزه می گردم

                                                   تا مطمئن شوم خدا مرا یادش هست

ـ به یاد داری؟!

  خواب دیشب را...

هیچ کس نتوانست تو را نجات دهد

 

امروز صبح که بیدار شدی

این یک معجزه بود

خدا تو را یادش هست

                                                                                         - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------

من و خواهرم

من و خواهرم خیلی شبیه هم هستیم

   او به هیچ صراطی مستقیم نیست و من از خط کش صاف ترم

من و او شبیه همیم

   او سرما را خیلی دوست دارد و من خیلی زود سردم می شود

من و خواهرم خیلی شبیه همیم

   او حق خود را می گیرد و من ترجیح می دهم ولش کنم

من و او خیلی شبیه همیم

   او ایده های نو دارد و من خیلی سنتی ترم

من و خواهرم خیلی خیلی شبیه هم هستیم

                                                                                            - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معجزه ۲

 

به آتشم سپردند و من سیاوش نبودم..

 

آخر من خود قدم در آتش گذاشتم

                                                   فکر می کردم گلستان...

دیر فهمیدم که آتش و گل هر دو سرخ اند

 

وای بر من....

معجزه در آغازین رخ داده بود

گلستان را خودم به آتش کشیدم

                                                                                               - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیر کرده است...

در خانه به روی بیگانه بستم

دیشب دوست یک ساعت پشت در منتظر مانده بود

کاش به جای آن همه قفل و زنجیر

یک زنگ هم روی در می گذاشتم

                                                                                               - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر خاطراتم را دریدند

و هم راز من

مرا به کدامین گناهم رها کرد... 

نام او را از دفترم رفت

ذهنم را خواندند

و من نام او را از ذهنم نیز...

(و از لینک دوستانم نیز.. ای وای خواهرم)

                                                                                                    - ایما -

یا علی

/ 5 نظر / 7 بازدید
الناز

هی من و خواهرمم هم از اين لحاظ خيلی به هم شبيهيم!!!

سنگ پشت

گناه او این است که نمی تواند درست بخواند گناه من اين است که نمی خواهم خوانده شوم گناه تو اين است که مرا خوب می خوانی راستی! دفترت اين حرف ها را می فهمد ؟ خواهر! يه حرف ديگر... می دانی من معجزه هستم...! ما همه خوبیم..!

کتی

اين هم کامنت که خواسته بودی

گم نام

معجزه يعني من ، يعني تو دوست همباورم ، ما معجزه خواهيم کرد، شک نکن ! آسمان آبي آبيست، مگر شک داري ؟ زندگي سهم کمي نيست ، مگر شک داري ؟ در رگ زنده ي اين هستي خواب آلوده باور معجزه جاريست ، مگر شک داري ؟ پرسيدم اين همه حرف از معجزه معجزه كو معجزه ندا رسيد از آسمان ياد كن در اين جهان چيزي به غير از معجزه اعضاي همه وجودت مگر معجزه نيست روح و جسم و تار و پودت مگر معجزه نيست پيدايش آفرينش مگر معجزه نيست دنيا و آسمون وزمينش مگر معجزه نيست بيدار شو بيدار شو اي مانده در خواب هوشيار شو هوشيار شو اي گوهر ناب يارب ز سر لطف و كرامت نظرم كن من شاخة بي برگ و برم بارورم كن يا رب بنشان بر دل من نور حقيقت پس ظلمت جهلم برهان سحرم كن دانم كه تو سلطان جهاني و خدايا هر لحظه كه غافل شوم از تو خبرم كن