فقط می گم يا علی!

هوالهو

فقط می گم یا علی و قمار می کنم. گاهی فکر می کنم مگه من از زندگی علم می خوام که تجربه های قشنگی رو که این یک سال می تونستم توی مدرسه و دنیای المپیاد بدست بیارم رو می ذارم کنار...

ولی ۲ تا چیز باعث می شن عزمم رو جزم کنم و وایسم سر تصمیمم. یکی این که می ترسم به خاطر دلم وسوسه بشم که بمونم.. یکی این که باور دارم آدم توی سفر بزرگ می شه اونم یه سفر به این بزرگی...رها کردن همه چی... .

فقط می گم

یا علی

/ 5 نظر / 5 بازدید
سنگ پشت

« وقتی قرار بر باختنه همون بهتر که آدم همه چی شو ببازه » ... چپ دست

الناز

به نظرم ارزش علم اونقدر بالا هست که به خاطرش تمام زندگی تو تباهش نکنی! زندگی کردن و تجربه کردن رو بيشتر دوست دارم! اين رها کردن نيست به دست آوردنه!!

گم نام

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنماندش هیچ الا هوس قمار ديگر دختر خوب مگه آدم فقط علم و تو مدرسه به دست می آره . آدم دنبال هر چی باشه هر طور که شده هر جا که باشه اون و به دست مياره و مدرسه هم فقط اسم و تو خيلی از مدارس همون علم هم تدريس نميشه . تو به مدرسه ی خودت نگاه نکن .

مريم

کاملا منظورم رو برعکس فهمیده اید. منظورم اين بود که توی مدرسه آدم به خيلی چيزا می رسه و من آيا ارزش داره به خاطر علم (سفرم به آمریکا) اونا رو از دست بدم؟